- Att utgå ifrån verksamheten och organisationens behov

förutsätter en unik design för varje uppdrag.

 

 

Mitt förhållningsätt, utifrån det upplägg vi inledningsvis tillsammans skapar,
är att jobba med flexibilitet, känsla och respekt för processen.
Det ger förutsättningar för att möta behov som också kan ändras under resans gång.


Samarbetet kring och i ett uppdrag är viktigt för mig. Att tillsammans med uppdragsgivaren

klargöra såväl förväntningar och målsättningar som hur vårt samarbete skall se ut under

uppdragets genomförande är viktigt för ett framgångsrikt resultat.


Samarbete kan också handla om att i uppdraget arbeta tillsammans med interna handledare eller

externa kollegor.


 

h.gif